เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย นำคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์         ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตา เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล”  ปีที่ 6  โดยได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณจากพระธรรมบัณฑิต         เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในการดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

              ทั้งนี้ โครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 6” ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยรองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี  ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  มีเป้าหมายในการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีกุศลจิต ได้มีส่วนร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย  ในการช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ ให้ได้รับดวงตาบริจาค เพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตา ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตา มีเป้าหมายผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 45,000 ราย โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณจากพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก (ผู้ดำริโครงการฯ) ครบ 78 ปี และสิ้นสุดโครงการฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) โดยมีกิจกรรมทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในวันดังกล่าวด้วย

IMG_4699  IMG_4708

IMG_4717  IMG_4717

IMG_4720  IMG_4724

IMG_4725 IMG_4729

IMG_4737