เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “บุคลากรสภากาชาดไทย ใจอาสา บริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก  ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558  เพื่อให้บุคลากรสภากาชาดไทย ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันแสดงพลังแห่งการ “ให้” ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา ตลอดปี 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดขึ้น ณ ชั้น 1             อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการรับบริจาคโลหิต การรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ การแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานบริการโลหิตจัดแสดงด้วย

1  5

3  4