เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก  ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้ให้การต้อนรับ Mr.Samar K Basak President, Eye Bank Association of India (E.B.A.I) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานของศูนย์ดวงตา พร้อมนำชมห้องปฏิบัติการของศูนย์ดวงตา
              จากนั้น คณะได้เดินทางต่อไปยัง อาคาร อปร. ชั้น M ห้องทวีตุมราศวิน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดหาดวงตา  เชิงรุกในโรงพยาบาล (Hospital Cornea Retrieval Program) จาก Mr.Samar K Basak  โดยมีรองศาสตราจารย์งามจิตต์  เกษตรสุวรรณ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจำนวนกว่า 45 คน

IMG_5269  IMG_5266

IMG_5264  IMG_5273

IMG_5282  IMG_5304

IMG_5307  IMG_5303

IMG_5279

IMG_5310

IMG_5318  IMG_5322

IMG_5332  IMG_5337

IMG_5348  IMG_5352

IMG_5359  IMG_5357

IMG_5350

IMG_5365