เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 45 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ โดยมี นางสาวสุภาพร         บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา ให้การต้อนรับ และบรรยายภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตาและกิ่งกาชาดจังหวัด ในการดำเนินการเชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

IMG_5248  IMG_5235

IMG_5236  IMG_5239

IMG_5250

IMG_5253