เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  ณ หอประชุมโรงเรียนกะทู้วิทยา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต     นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบริจาคดวงตาอวัยวะ ภายใต้โครงการ “บริจาคดวงตา อวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา”  โดยนางวิภาพรรณ  คูสุวรรณ รองนายกฯ ได้บรรยายพิเศษถึงภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด และวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณณัฐชยา  สืบศักด์  พรีเซ็นเตอร์โครงการ “Let Them See Love” และผู้ได้รับการปลูกถ่ายไตมาร่วมแชร์ประสบการณ์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 257 คน ในโอกาสนี้ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 89 ราย และบริจาคอวัยวะจำนวน 101 ราย โดยมีนายนิวัตน์  เอ่งฉ้วน สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

IMG_2004  IMG_2000

IMG_1955  IMG_1956

11358798_823027491108014_122913780_n  11348818_823027474441349_1943216950_n