เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558  รองศาสตราจารย์อรุณีประภา   หอมเศรษฐี ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและคณะ รับมอบแว่นตากันแดดและเงินบริจาคจากนางภทรษร  พันธุมะบำรุง และนางสวรรยา  กาญจนะโภคิน ในโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย ปี 2558” เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตาให้มีอุปกรณ์ป้องกัน โดยมีการรับมอบ ณ  ชั้น 7 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

IMG_6287

IMG_6288