เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบแว่นตาจาก นายยุทธพล  ตันติวงษากิจ  กรรมการผู้จัดการบริษัท สหกรุงทอง เทรดดิ้ง จำกัด และคณะจำนวน 200 อัน ทั้งนี้ ศูนย์ดวงตาภากาชาดไทย จะนำแว่นตาดังกล่าวไปมอบให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตาให้มีอุปกรณ์ป้องกัน ในโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย ปี 2558” ต่อไป โดยมีการรับมอบ ณ  ชั้น 7 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

IMG_6938