เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สำนักงานยุวกาชาด นำอาสายุวกาชาดในโครงการ RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับดวงตาและการบริจาคดวง เพื่อให้อาสายุวกาชาดนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อไป

IMG_6956  IMG_6952

IMG_6957  IMG_6958

IMG_6962  IMG_6963

IMG_6961

IMG_6969