เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ศาลา 8 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร นายเตช  บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 24 พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าเคารพศพหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ชายาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ และมารดาของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2508

1538950_1018130171571108_2228770689471253138_n