เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2558 ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ คณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีนางนิศา  เจียมอยู่ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ดวงตา ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายความรู้เกี่ยวกับดวงตา การบริจาคดวงตา และภารกิจของศูนย์ดวงตา เพื่อให้คณะนักศึกษาฯ นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการจัดทำรายงานในรายวิชาหลักการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

IMG_6977  IMG_6979

IMG_6980  IMG_6985

IMG_6987