เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558  รองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและคณะ รับมอบแว่นตากันแดดและเงินบริจาคจากนางภทรษร  พันธุมะบำรุง และผู้แทนบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด ในโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย ปี 2558” โดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จะนำแว่นตากันแดดที่ได้รับบริจาค และเงินที่ได้รับบริจาคไปจัดซื้อแว่นตากันแดด เพื่อไปมอบให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตาให้มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตา โดยมีการรับมอบ ณ  ชั้น 7 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

IMG_6990  IMG_6994

IMG_6994.