เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและคณะ เดินทางไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  โดยมีแพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้การต้อนรับ

              สำหรับการดำเนินงานโครงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในครั้งนี้ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้ควบคุมการทำผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาร่วมกับนายแพทย์ทรงกรด นพเก้านำโชคชัย และนายแพทย์นเรศ พินิจราชกิจ โดยทำผ่าตัดให้กับผู้ป่วยโรคกระจกตาเสื่อมจำนวน 2 ราย ซึ่งผลการทำผ่าตัดในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี นับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการในพื้นที่ภาคเหนือ ที่สามารถรับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของตน       ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

12049132_1027856053931853_808987672006261505_n   12019938_1027856090598516_5620339398695943773_n  12079625_1027856040598521_1022610241749724976_n

12096277_1028259847224807_2217547482221454994_n  12049428_1028259857224806_6105500390378482250_n  12039613_1027856120598513_7987489699175318122_n

11063580_1028259873891471_9197709191654833741_n. - Copy