เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อมอบของขวัญและกราบขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ในการนี้เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรให้แก่คณะผู้บริหารศูนย์ดวงตาเพื่อความสิริมงคลด้วย ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

IMG_8115  IMG_8117

IMG_8108