เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารแพทยพัฒน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ 100 รูป เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 โดยมีนายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค     ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ตลอดจนประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ

               โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพรปีใหม่ 2559 ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยที่มาร่วมใส่บาตร สำหรับ       ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน  รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง          พระสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

10322657_1074401595943965_1257892920364393113_n  1012727_1074401672610624_2352949706337233496_n