เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559  ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายเตช  บุนนาค   ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตา แห่งสภากาชาดไทย เพื่อกราบขอพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ณ ห้องทำงาน ชั้น 4 (อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

12494995_1077785145605610_3896601935548348207_n