เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี  ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นำอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตา ประกอบพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล”  ปีที่ 7  โดยได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณจากพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ให้ดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

              โครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 7” ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยรองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี  ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  มีเป้าหมายในการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีกุศลจิต ได้มีส่วนร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย  ในการช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับดวงตาบริจาค และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตา ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตา โดยในปี 2559 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตั้งเป้าหมายจัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 60,000 ราย

                ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณจากพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก (ผู้ดำริโครงการฯ) ครบ 79 ปี และสิ้นสุดโครงการฯในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีกิจกรรมทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งจะจัดขึ้น ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559

IMG_9964  IMG_9967

IMG_9979