เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สำนักงานยุวกาชาด นำสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม “ตามรอยพระยุคลบาทและสร้างค่านิยมรักษ์วัฒนธรรมไทย สำหรับอาสายุวกาชาดอำเภอบางคล้า” โดยมีนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับดวงตาและการบริจาคดวงตา เพื่อให้สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อไป

IMG_0047  IMG_0045

IMG_0039  IMG_0040

IMG_0038  IMG_0041

IMG_0043

IMG_0050 - Copy