เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดโครงการ Let Them See Love 2016 ภายใต้แนวคิด “พินัยกรรมอวัยวะ” (บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา    ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมแถลงข่าวด้วย โดยโครงการดังกล่าว ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ที่กำลังรอคอยความหวัง ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา

              การบริจาคอวัยวะและดวงตา นับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต เพราะเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้แก่เพื่อนมนุษย์ ให้กลับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง การบริจาคอวัยวะคือ    การให้อวัยวะเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่หมดหวังจากการรักษาด้วยวิธีอื่น อวัยวะจากหนึ่งร่าง สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิตให้กลับมามีชีวิตใหม่ ส่งผลทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการบริจาคดวงตาคือ การแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ภายหลังจากที่เสียชีวิตแล้ว เพื่อนำดวงตาบริจาคไปทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้กับผู้ป่วยกระจกตาพิการ ให้กลับมองเห็นและช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้ง โดยมีศิลปิน AF อาทิ นายสิริโรจน์ ปริญญานันท์หรือโบ๊ท นางสาวธัญลักษณ์     โชคธนาเดช หรือพลอยใส และนางสาวนภัสนันท์ ศรีสุทธิสรรค์ หรือเมย์ ร่วมงานด้วย จัดขึ้น ณ บริเวณชั้นเอ็ม ลานคริสตัล คอร์ต สยามพารากอน

IMG_0693  IMG_0722

IMG_0719  IMG_0734

IMG_0726  IMG_0770

IMG_0785  IMG_0736

IMG_0790  IMG_0679

IMG_0747

IMG_0761