เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีมอบแว่นตากันแดดในโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย” ปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีและมีนางอรพรรณ  สุวรรณรัตน์   อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของโครงการฯ

              สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคดวงตาและเงินให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อแว่นกันแดดใหม่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการถนอมดวงตาแก่ประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

              โดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้รวบรวมแว่นตากันแดดบริจาคที่ใช้แล้วและแว่นตากันแดดใหม่ มอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด 3 จังหวัด เพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง จำนวน 6,000 อัน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน)

IMG_0799  IMG_0806

IMG_0813  IMG_0816

IMG_0810  IMG_0822

IMG_0802