เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 นางสาวรณิดา  เตชสิทธิ์ หรือพรีม  ดารานักแสดงจากช่อง 3 และครอบครัว ได้เดินทางมาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ ให้ได้รับดวงตาบริจาคไปทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา กลับมีชีวิตใหม่ที่ดีอีกครั้ง  ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในสังคม      ได้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้และผู้เสียสละ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการศูนย์ดวงตาเป็นจำนวนมาก

IMG_1102  IMG_1108