เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีมอบแว่นตากันแดดในโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย” ปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี มีว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี  ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ซึ่งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้นำแว่นตากันแดดจำนวน 1,500 อัน มามอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางดลใจ จองพานิช  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบแว่นตากันแดด

              จากนั้นคณะ ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมอบแว่นตากันแดดให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 100 อัน ให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อดวงตาในขณะทำงานด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ แม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย” ด้วย สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคดวงตาและเงินให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อแว่นกันแดดใหม่ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการถนอมดวงตาแก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

IMG_1449  IMG_1457

IMG_1469  IMG_1472

IMG_1463  IMG_1489

IMG_1500  IMG_1527

IMG_1506  IMG_1522

S__19161142  IMG_1541

IMG_1530  IMG_1532

IMG_1542  IMG_1548

IMG_1489 - Copy

IMG_1539 - Copy