เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่ง
สภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี” ครั้งที่ 4 โดยมีนางนิภา  สุวรรณสุจริต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 3  เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ภารกิจเหล่ากาชาดจัดหวัดภาค 3” ทั้งนี้ โครงการ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่ง         สภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ให้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตา คุณค่าดวงตาบริจาค รวมถึงเทคนิคการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศ โดยมีเข้าร่วมการอบรม จำนวน 68 คน ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงและกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

img_2132  img_2130

img_2168  img_2161

img_2170  img_2175

img_2127  img_2131img_2201  img_2208

img_2237  img_2228

img_2146