วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักงานยุวกาชาด นำคณะอาสายุวกาชาดจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่        จำนวน 30 คนเข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีนายโชคชัย  สุโอด  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยให้แก่               คณะชมรมอาสายุวกาชาดได้รับทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

img_2259  img_2294

img_2305  img_2289

img_2309