วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา” มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพแก่อาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา เพื่อสร้างวิทยากรด้านการรับแสดงความจำนงให้แก่สำนักงานอาสากาชาด และเพื่อการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานอาสากาชาดและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา โดยนายวิชิต  คำน้อย  นายช่างศิลป์ 5 และเทคนิคการให้ข้อมูลและบทบาทการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาและการบริจาคดวงตาและสิทธิประโยชน์ โดยนายโชคชัย  สุโอด  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 ในการนี้ มีคณะอาสากาชาดเข้าร่วมการอบรม จำนวน 28 คน แบ่งเป็นภาคเช้าจำนวน 15 คน และภาคบ่ายจำนวน 13 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

img_2347  img_2397

img_2389  img_2336

img_2330  img_2398

img_2361  img_2409

img_2322-1

img_2376-2