วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีโอทางไกล (Video Conference) ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ในกิจกรรม “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” พร้อมแถลงข่าวกิจกรรมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์  ฐิตวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการ         ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมชี้แจงรายละเอียดสถานการณ์ความขาดแคลนดวงตาและอวัยวะ

              สำหรับกิจกรรม “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560                            โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดกิจกรรมรับแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ และดวงตา รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์บริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต เพื่อเพิ่มการปลูกถ่ายอวัยวะ       และดวงตา ลดการตาย ได้คิวเร็ว

dsc_0006  dsc_0041

dsc_0047  dsc_0059

dsc_0043  dsc_0039

dsc_0028  dsc_0031

dsc_0091  dsc_0102

dsc_0109  dsc_0114

dsc_0145  dsc_0166

dsc_0027

dsc_0176