วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้าทรูมูฟ เอช จำนวน 1,205,980 จากนางรุ่งฟ้า  เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ และผู้ช่วยบริหารงานประธาน คณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาในโครงการ Let Them See Love 2016 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตา เป็นการมอบชีวิตใหม่แก่ผู้ที่กำลังรอคอยความหวังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องรับรอง                      อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

img_2746  img_2744

img_2740  img_2750

img_2764