วันที่ 4 มกราคม 2560 นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางประคอง โพธินาม คณะกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายธวัธชัย  แสนมนตรี อายุ  45 ปี ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย  ในโอกาสนี้ เหล่ากาชาดฯ ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท และคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเพิ่มจำนวน 500 บาท ให้แก่ญาติ                 ณ  วัดบ้านลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

s__6561799