25591228

วิธีร่วมกิจกรรม
1. สวนงูจะให้เด็กๆ ที่มาเยี่ยมชมสวนงูในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งชื่อให้ตัวมาสคอตงูหลาม และเขียนชื่อที่ตัวเองตั้งลงในกระดาษที่สวนงูจัดไว้ให้
2. หยอดกระดาษที่เขียนชื่อที่ตั้งให้ตัวมาสคอตงูหลามลงในกล่องที่สวนงูได้จัดไว้ให้

วิธีการตัดสิน
สวนงูจะให้สมาชิกในแฟนเพจ Snake Farm – QSMI ช่วยกันโหวตชื่อที่เด็กๆตั้งให้ตัวมาสคอตสวนงู โดยสวนงูจะเลือกชื่อที่ถูกใจจากชื่อที่เด็กๆตั้งให้มาจำนวน 10 ชื่อ จากนั้นสวนงูจะให้ชาวแฟนเพจ Snake Farm – QSMI ช่วยกันโหวตชื่อที่ตัวเองถูกใจ ชื่อที่ได้รับการโหวตเป็นคะแนนสูงสุดจำนวน 3ลำดับแรก จะได้รับรางวัลจากสวนงู สถานเสาวภา  ส่วนชื่อที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะนำมาใช้เป็นชื่อของตัวมาสคอตงูหลาม ทั้งนี้ สวนงูจะเปิดให้ชาวแฟนเพจเริ่มโหวตชื่อให้ตัวมาสคอตงูหลามได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 8.30น. เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 16.30น. และจะประกาศผลชื่อมาสคอตงูหลามในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ในแฟนเพจ Snake Farm – QSMI เวลา 13.00น.

ระยะเวลาการส่งชื่อมาสคอตงูหลามประกวด
ผู้ร่วมสนุกสามารถส่งชื่อที่ตั้งให้ตัวมาสคอตงูหลามประกวดได้ตั้งแต่เวลา 9.30–15.30น. ของวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560  ที่ สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เท่านั้น

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ “Snake Farm – QSMI”