เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นประธานเปิดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสร้างกุศล ร่วมทำดี สั่งสมบุญ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฎิบัติงานแก่ศูนย์ดวงตา เพื่อสร้างบุญกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้บุคลากรศูนย์ดวงตามีส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และความสะอาดของสำนักงานให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหน่วยงาน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เจ้าหน้าที่ โดยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน

              โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นกิจกรรม BIG  CLEANING  DAY  ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย (5 ส. คือ สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) โดยจัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน ณ บริเวณชั้น 6 – 7 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นกิจกรรมพิธีทำบุญศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตา โดยได้รับพระเดชพระคุณจาก พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดขึ้น ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

img_3208  img_3245

img_3219  img_3236

img_3217  img_3244

img_3194  img_3189

img_3191  img_3198

img_3200  img_3203