เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตา
ทำพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 8  โดยได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ให้ดำเนินโครงการฯ    ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 8” ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยรองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  มีเป้าหมายในการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีกุศลจิต ได้มีส่วนร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย  ในการช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับดวงตาบริจาค และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตา ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตา โดยในปี 2560 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตั้งเป้าหมายจัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 60,000 ราย

              ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันเจริญอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณ พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก (ผู้ดำริโครงการฯ) ครบ 79 ปี และสิ้นสุดโครงการฯในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในวันดังกล่าวด้วย จัดขึ้น ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

img_3279  img_3275

img_3290-copy