วันที่ 24 มีนาคม 2560  เวลา 09.30 น. ณ ภัตตาคารเกษรา เรสท์เอเรีย จังหวัดสิงห์บุรี สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ครู ก.) “เทคนิคการเจรจาขอรับดวงตาบริจาค คุณค่าและสิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคดวงตา” ตามโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี โดยมีนายพศิน  โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี จากนั้น นพ.สมยศ             ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และนพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิด“โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี                จังหวัดสิงห์บุรี”  ในครั้งนี้

             ในโอกาสนี้ นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดวงตาและสิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคดวงตา”                                และนางนิศา เจียมอยู่ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเจรจาขอรับดวงตาบริจาค” และในภาคบ่ายคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิตและได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 137 คน

IMG_3336  IMG_3379

IMG_3365  IMG_3397

IMG_3399  IMG_3338

IMG_3353  IMG_3354

IMG_3343.