วันที่ 28 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมี นพ.สมเจตน์  เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม      เป็นประธานในพิธี มี พญ.กิตติยา  มหามงคล หัวหน้ากลุ่มงานจักษุ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯในโอกาสนี้ นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดวงตาและสิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคดวงตา” และนางสุภาภรณ์  ศรีตั้งศิริกุล หัวหน้างานพยาบาลประสานงาน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์บรรยายพิเศษเรื่อง “การเจรจาขอรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ และในภาคบ่ายได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาและอวัยวะจากญาติผู้เสียชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

IMG_3434  IMG_3420

IMG_3451  IMG_3425

IMG_3431  IMG_3440

IMG_3464  IMG_3474

IMG_3439 - Copy