วันที่ 21 เมษายน 2560 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์         มอบพวงหรีดของสภากาชาดไทย พวงหรีดของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และพวงหรีดของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงความอาลัยแก่ผู้บริจาคดวงตารายแรกของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และแสดงความขอบคุณครอบครัวและญาติของผู้บริจาคดวงตารายนี้ซึ่งได้แก่ นางบุญส่ง เงาแสง โดยหลังจากที่ท่านเสียชีวิต ครอบครัวและญาติได้แจ้งเจตจำนงบริจาคดวงตา               เพื่อบริจาคให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้นำไปปลูกถ่ายให้กับผู้พิการทางสายตา เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

               นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมผู้วายชนม์และครอบครัวและขออนุโมทนาในมหากุศลของผู้วายชนม์ในการบริจาคอวัยวะในครั้งนี้ และขอประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจว่า การบริจาคอวัยวะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จำนวนมาก ที่รอคอยความหวังว่าจะหายจากความทุกข์ทรมานได้ใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดา ถือเป็นมหากุศล ซึ่งคณะแพทย์ทำการผ่าตัด     นำเอาอวัยวะไปปลูกถ่ายแล้ว จะตกแต่งร่างของผู้เสียชีวิตให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย แล้วส่งคืนให้ญาติไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป

0421_3_01  0421_3_08

0421_3_03  0421_3_12

โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์