วันที่ 24 เมษายน 2560  นางนิศากร  นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และคณะ                   ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายณัฐพงษ์ รัตน์ทำ อายุ 19 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 143 หมู่ 14 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผู้เสียชีวิตได้บริจาคดวงตาจำนวน 2 ข้าง ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการ ในโอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม          ได้มอบเงินช่วยเหลือจัดการศพให้แก่ญาติ จำนวน 2,000 บาท

S__9355279