วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ที่ได้มีกุศลจิตอุทิศอวัยวะของตนเองเมื่อเสียชีวิตลงให้แก่ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวขอบคุณผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ รวมทั้งครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะด้วย จากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการพาผู้ป่วยรอปลูกถ่ายกระจกตากลับบ้าน ระหว่างเขตสุขภาพที่ 4 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

              ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา Corneal Transplantation Center เขตสุขภาพที่ 4 โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

DSC_0191  DSC_0199

DSC_0208  DSC_0217

DSC_1796  DSC_1784

DSC_1786  DSC_1789

DSC_1933  DSC_1944

DSC_1942  DSC_1940

DSC_1826  DSC_1888

406331

DSC_1912