ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญทายาทผู้บริจาคดวงตาร่วมพิธี “บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่…ผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย ที่ล่วงลับไปแล้ว” ในงานวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2560 เวลา 09.00 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (กรุณาแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพ)

BB