วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เป็นรายการที่นำเสนอสาระ บันเทิง ข้อคิด และคติธรรมของผู้มีส่วนร่วมหรือโครงการที่ทำให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้น ออกอากาศทางช่องรายการ ทรูวิชั่นส์ (TNN 2) โดยมีทันตแพทย์หญิง กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร เป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ ในเรื่องโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี และความรู้เกี่ยวกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ความรู้เกี่ยวกับดวงตา และการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ ชั้น 5 บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) อาคารทิปโก้

20170802_171738