วันที่ 13 สิงหาคม 2560 นางดารารัตน์ แก้วสลับสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีฌาปนากิจศพนายก๊กเพ้ง  แซ่ตัน ซึ่งได้อุทิศดวงตาให้กับสภากาชาดไทย ณ เมรุมาศวัดไทยชุมพลฯ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

S__13279294  S__13279295