วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี  นางวาสนา  วงศ์ตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางอังสนา รักความสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีศพนายปุณยวีร์  กิริยากิจ อายุ 21 ปี ผู้เสียชีวิตและได้มีจิตกุศลบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้อื่น ณ วัดใหม่ท่าแฉลบ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

S__13836352  S__13836353

S__13836354