วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยมีนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แก่อาจารย์และคณะนักศึกษา

DSC_0002  2 DSC_0040

DSC_0004  DSC_0006

2 DSC_0028  2 DSC_0033

DSC_0022

2 DSC_0047