วันที่ 19 กันยายน 2560  กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ” ตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)           สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย โดยวิธีปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมฯ         และ นพ.สมยศ ศรีจารนัย  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ กล่าวรายงาน

              ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้ร่วมการเสวนาแนวทางการขับเคลื่อน “โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” ในปี 2561 ร่วมกับ พญ.สายจินต์อิสีประดิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พญ.วิมลรัตน์ ประทีปะเสน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี พญ.สุนทราภรณ์  ฐิตสมานนท์                 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 250 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร

192210  192214

195891