วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์   ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้าทรูมูฟ เอช จำนวน 1,427,930 บาท จากนางรุ่งฟ้า  เกียรติพจน์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมา  ภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์/ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา           ภายใต้โครงการ Let Them See Love 2017 (เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตา เป็นการมอบชีวิตใหม่แก่ผู้ที่กำลังรอคอยความหวังให้มีคุณภาพชีวิต          ที่ดีขึ้น) ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

DSC_0016  DSC_0021