วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 นางสุจิตรา  ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางวาสนา วงศ์ตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีศพนายแสนศักดิ์ แซ่เอียว ผู้เสียชีวิตและได้มีจิตกุศลบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้อื่น ณ วัดพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

S__16769033  S__16769035

S__16769034 - Copy