วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพแก่อาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้      และสามารถปฏิบัติงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา เพื่อสร้างวิทยากรด้านการรับแสดงความจำนงให้แก่สำนักงานอาสากาชาด และเพื่อการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานอาสากาชาดและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา และเทคนิคการให้ข้อมูล และบทบาทการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาและการบริจาคดวงตาและสิทธิประโยชน์ โดยนายวิชิต  คำน้อย  และนายโชคชัย  สุโอด  ในการนี้ มีอาสากาชาดเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2 ชั้น 9           ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

DSC_0013  DSC_0018

DSC_0071  DSC_0025

DSC_0015  DSC_0073

DSC_0050  DSC_0088

DSC_0006 - Copy

DSC_0070 - Copy