วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และในโอกาสนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่จัดกิจกรรมรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตา จำนวน 1,200 รายขึ้นไป จำนวน 17 เหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย  เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลำปาง ร้อยเอ็ด ภูเก็ต ชัยภูมิ กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ สุราษฎร์ธานี สุโขทัย ลำพูน  จันทบุรี พะเยา อุดรธานี เชียงใหม่ ชัยนาท และเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย สำหรับพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

DSC_0018  DSC_0022

DSC_0043  DSC_0012

DSC_0069  DSC_0063

DSC_0059  DSC_0071

DSC_0081  DSC_0077

DSC_0075  DSC_0084

DSC_0092  DSC_0089

DSC_0087  DSC_0094

DSC_0098  DSC_0099

DSC_0102  DSC_0104

DSC_0108  DSC_0033

DSC_0111 - Copy

DSC_0114 - Copy