วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย Dr.Mya Thu ประธานสภากาชาดเมียนมาร์ Dr.Nang Htawn Hla รองประธานสภากาชาดเมียนมาร์ และ Dr. Amaya Maw-Naing สมาชิกคณะกรรมการผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้บรรยายถึงภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและนำเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ                 สมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

DSC_0067  DSC_0053

DSC_0072  DSC_0062

DSC_0038  DSC_0034

DSC_0088