วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 35,302 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมบรรยายความรู้เกี่ยวกับดวงตาและภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จำนวน 14 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

DSC_0037  DSC_0051

DSC_0033  DSC_0046

DSC_0063 - Copy