วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดโครงการ      Let Them See Love 2018 ภายใต้แนวคิด “Dream Transplant-ปลูกถ่ายฝัน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์         ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และนางรุ่งฟ้า  เกียรติพจน์ ผู้บริหารพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยที่กำลังรอคอยความหวัง ด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร

DSC_0031  DSC_0062

DSC_0082  DSC_0100

DSC_0112  DSC_0053

DSC_0134  DSC_0136

DSC_0157  DSC_0165