วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางอังคณา  หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ จิตอาสาของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ของกิ่งกาชาดอำเภอในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเหล่ากาชาด ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการรับบริจาคดวงตา เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของ      ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยให้แก่ คณะผู้เยี่ยมชมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ชั้น 5 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

DSC_0017  DSC_0026

DSC_0033