วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 25 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ทำพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 9  โดยได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก       ให้ดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

              โครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 9” ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายจัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาตามโครงการฯ จำนวน 45,000 ราย และเพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีกุศลจิต ได้มีส่วนร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย  ในการช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับดวงตาบริจาค ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตา ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ได้ให้ความเมตตาแก่คณะผู้บริหารของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 81 คน ด้วย

              ทั้งนี้ โครงการฯ ได้เริ่มขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันเจริญอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณ พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก (ผู้ดำริโครงการฯ) ครบ 80 ปี           และสิ้นสุดโครงการฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในวันดังกล่าวด้วย จัดขึ้น ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

DSC_0061  DSC_0027

DSC_0062  DSC_0180

DSC_0144  DSC_0159

DSC_0066.